/ 6 نظر / 10 بازدید
کانگوروتر

آذر کلی حال کردم ((: خواستم بهت بگم مديرمسئول خيلی ازت راضيه!‌ (:

farewell

اومدم افتخار کنم..اومدم همه رو شاهد بگيرم...اومدم تشکر کنم از کسی که هميشه سايه به سايه هوام رو داشته...کسی که بعد از کلی ناشکری دستم رو گرفت و از چاهی که توش افتاده بودم بيرونم کشيد...غرق در الطاف بی شمارش شدم...چشمم ديگه زشتی ها رو کمتر می بينه...تو همه چيز حتی مزه غذايی که می خورم هم حسش می کنم....ازت ممنونم زيبای من که چشمهام رو بعد از اينکه کورشون کردم بينايی جديد بخشيدی...اينها رو گفتم چون گناه ينهان توبه ينهان خواهد و گناه اشکار توبه اشکار.والسلام.

farewell

من همون سه نقطه ير از اشتباه سابقم که دست قديمی از بد بختيهام رها کرد...من کادوم رو ازش گرفتم...اميدوارم شما هم..گاهی دلم از خودم می گيره که...بعدش ياد تابلوی صدقه گدا به گدای يکی از نقاشای معروف می افتم و خندم می گيره از امثال خودم که از امثال خودم برای حاجت هام انتظار کمک داشتم..همين ديگه حرفی نيست..اميدوارم هممون.

farewell

حرف اخرم که بيشتر جنبه ياد اوری به خودم رو داره تا نصيحت دوستان...منتظر نشينيم که کسی بياد يروازمون بده يا بار ناراحتی ها رو از دوشمون بر داره...تا خودمون ير نزنيم يرمون نمی دن...اقا خلاصه قدم اول رو شما بر دار اگر صد قدم سمتت نيومدن يای من..مرد اونه که بدون بال يرواز کنه...راستی علی جان از شما هم بابت زحماتی که قبلا بهتون دادم عذر خواهی می کنم و ممنون به خاطر همه چيز..

kangoron_e_kamtar

خواهش میکنم! خوشحالم از آرامش و آسایشت. خوب باش وخوب بمون! یا حق.

فسقلي

تبريك فارق شدن!! :))