کمی سياسی! کمی فمينستی! ...


«سيد محسن تسلطى» وزير پيشنهادى نفت به نقل از روزنامه ی ايران ...

... يکی از خبرنگاران پرسيد: ”آيا دختر شما تابعيت انگليس ندارد؟“

تسلطی پاسخ داد: ”زن تابعيت ندارد. زن تابع شوهرش است....“

داشتم راجع به اين موضوع با آذر حرف ميزدم!
گفت: ”اگه شوهر داشته باشم اينجوريه، پس ترجيح ميدم در يه همچين مملکتی تابع جهنم باشم ولی ازدواج نکنم ! ...“
البته آذر فراموش کرده که اصلا حق تابعيت، بدون داشتن شوهر ازش سلب ميشه!

جناب آقای تسلطی قبل از حرف زدن کمی فکر کردن هم بد نيست ...

پيام

/ 5 نظر / 9 بازدید
azar

در يه همچين مملکتی تابعيت جهنم داشته باش ولی شوهر نداشته باش

فسقلي

فقط من به يك وقت ملاقات با آقاي تسلطي و دامادشون احتياج دارم.... بعدش خودم مي دونم چجوري مساله رو حل كنم... به قول عينك دودي ((همه)) مردا رو بايد يه جا جمع كرد يه كبريت حرومشون كرد.... قابل توجه آقاي تر (((همه ))) :) ا

فسقلي

کمطر جان بدو برو تو صف... شما مستثنی نيستی... آره قربوونشش