پست های ارسال شده در آبان سال 1383

رؤيای مغشوش اين سالها

کودکی بياد می آورم که شب بود و تب داشتم،                                    بياد می آورم مادرم را،                                                      بياد مياورم که می گريستم و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید